Laporan Tahunan

Laporan Tahunan Indosat 2018

Laporan Tahunan Indosat 2017

Laporan Tahunan Indosat 2016

Laporan Tahunan Indosat 2015

Laporan Tahunan Indosat 2014

Laporan Tahunan Indosat 2013 Formulir 20-F

Laporan Tahunan Indosat 2012 Formulir 20-F

Laporan Tahunan Indosat 2011 Formulir 20-F

Laporan Tahunan Indosat 2010 Formulir 20-F

Laporan Tahunan Indosat 2009 Formulir 20-F

Laporan Tahunan Indosat 2008 Formulir 20-F

Laporan Tahuan Indosat 2007 Formulir 20-F

Laporan Tahunan Indosat 2006 Formulir 20-F

Laporan Tahunan 2013

Laporan Tahunan 2012

Laporan Tahunan 2011

Laporan Tahunan 2010

Laporan Tahunan 2009

Laporan Tahunan 2008

Laporan Tahunan 2007

Laporan Tahunan 2006